Нашi партнери

Ccloan

Програми для науковців


ЛІТНЯ ПРОГРАМА ВІЗИТІВ ДО КЕМБРИДЖСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ:
Короткочасний (один з літніх місяців) академічний візит до одного з коледжів Кембриджського університету. Мета програми - дати можливість науковцям продовжити у Кембриджі дослідження, почате на батьківщині, встановити академічні та наукові зв'язки та ініціювати співпрацю з відповідним факультетом, яка може стати початком подальшого наукового співробітництва. Стипендіати повинні добре володіти англійською мовою, що підтверджується тестами. Перевагу матимуть науковці, які вже мають зв’язки з вченими Кембриджського університету.

→   www.soros.org/grants


ПРОГРАМА ВІЗИТІВ ДО ОКСФОРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ:
Короткочасний академічний візит. До участі в конкурсі запрошуються викладачі університетів або співробітники науково - дослідних інститутів, які бажають попрацювати у бібліотеках Оксфорда або отримати консультації у фахівців Оксфордського університету з предмету свого дослідження.
Пропонуються дві окремі програми:

  • перебування протягом одного місяця (здебільшого влітку) в одному з коледжів Оксфорда.
  • тримісячне перебування у коледжі Нафілд ( лише для стипендіатів у галузі соціальних наук)
Добре володіння англійською є обов’язковим, тестування передбачене. Перевага надається науковцям, які працюють над написанням дисертації або нового навчального курсу.

→   www.soros.org/grantsЛІТНІЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦЄУ:
Літній університет ЦЄУ - академічна програма для викладачів, аспірантів, адміністраторів та спеціалістів. Вона пропонує серію інтенсивних одно-, дво- та тритижневих курсів із суспільних та гуманітарних наук з метою пропагування та підтримки академічної співпраці між регіонами та розвитку навчальних програм. Викладання ведеться англійською мовою, тому відповідний рівень володіння є необхідним, хоча тестування не передбачається.

→   www.sun.ceu.hu


РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ЦЄУ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ:
Це програма для викладачів суспільних дисциплін, яка допомагає подолати труднощі з наявністю матеріалів для розробки курсів та реформування навчальних планів. Візити зосереджені на розвитку нових навчальних планів, які викладачі потім впроваджують у власних навчальних закладах. Кожен семінар пропонує однотижневий курс з перегляду навчальних планів, роботи в бібліотеці та зустрічей з професорами та студентами ЦЄУ. Тестування не передбачається, але володіння англійською є необхідним.

→   www.ceu.hu/crc/crc_visit.htm

КОНКУРС РОЗРОБОК НОВИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ:
Програма, яка адмініструється Методичним Центром розвитку навчальних програм при ЦЄУ, має на меті сприяти започаткуванню нових навчальних курсів, які є інноваційними з точки зору їх наповнення, методології та підходів до викладання. Кандидатам на отримання гранту пропонується розробити й запровадити розрахований на один або два семестри курс на актуальну тему, яка розглядатиметься з принципово нової точки зору, з однієї з наступних дисциплін: гендерні дослідження, літературознавство, право, порівняльна історіографія, соціальні й політичні теорії, суспільна політика, якісні та кількісні методи соціальних досліджень. В конкурсі можуть взяти участь окремі науковці або групи науковців, яким будуть запропоновані десятимісячні гранти. Серед групових проектів перевага надається таким, які виконуються науковцями з різних країн. Мультимедійна презентація мережі центрів „ОСВІТА”.

→   www.ceu.hu/crc/crc_resfel.html


ПРОГРАМА СТИПЕНДІЙ З МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ:
Програма створена для підтримки та розвитку аналітичних досліджень в галузі суспільної політики, які здійснюються лідерами відкритого суспільства в країнах регіону. Переможці протягом року візьмуть участь у чотирьох семінарах з фахового тренінгу у Центрі Політичних Студій ЦЄУ, де вони набудуть важливого досвіду з написання фахових політичних документів, використання відповідних політичних інструментів та визначення ефективних навичок політичної активності, яким не приділялася належна увага в країнах, де діє мережа фундацій Сороса. Кращі студенти можуть бути номіновані на участь у додаткових дослідженнях та тренінгу протягом трьох місяців за Міжнародною програмою досліджень у суспільній політиці, яка здійснюється у Вашингтоні. Результатом кожного дослідження повинен бути детальний аналіз однієї з основних проблем, запропонованих програмою до розгляду в поточному році, виданий англійською та перекладений іншими мовами.
→   www.ceu.hu/sep/spo/rsrh.html


ДОСЛІДНИЦЬКІ СТИПЕНДІЇ ЦЄУ ДЛЯ НАУКОВЦІВ:
Метою програми є активізація наукових обмінів між дослідниками та ЦЄУ, а також підтримка важливих досліджень, які можуть бути використані окремими країнами чи регіоном в цілому. До участі запрошуються доктори та кандидати наук, а також особи без наукового ступеня, які мають еквівалентні досягнення та пов’язані з викладацькою чи науковою діяльністю в галузі соціальних та гуманітарних дисциплін. Програма передбачає проведення досліджень протягом 1 - 6 місяців на одному з факультетів ЦЄУ науковцями двох категорій: старших та молодших. Категорія визначається за особистим науковим доробком претендента. Стипендія покриває всі витрати, пов’язані з проїздом та перебуванням в Будапешті впродовж часу, визначеного програмою. Володіння англійською мовою є необхідним.

→   www.ceu.hu/sep/spo/fellowships.html


Сайт створено при підтримці Відділу освіти та культури Посольства США в Україні

© 2022.