Програми для студентів


Маастрихтський університет
Пропонує стипендії для навчання та стажування на магістерському рівні протягом 18 місяців. Програма передбачає отримання ступеню магістра за спеціальностями: European Studies, Analyzing Europe and European Public Affairs. Учасники конкурсу мають добре володіти англійською та мати освіту на рівні бакалавра (або навчатися на відповідному курсі університету) з європейських міжнародних відносин або за спорідненими спеціальностями такими, як політологія, міжнародне право, міжнародна економіка, нова і новітня історія, культурологія.

→  www.soros.org/grants


Центрально-Європейський університет (ЦЄУ)
Центрально-Європейський університет - визнаний у світі заклад післядипломної освіти у галузі суспільних наук. ЦЄУ пропонує одно/дворічні магістерські програми в таких галузях: гендерні дослідження, культура та суспільство, екологія, економіка, історія, медієвістика, міжнародні відносини та європейські студії, політичні науки, вивчення націоналізму, соціологія та культурна антропологія, бізнесове та конституційне право, права людини. Університет запрошує на навчання в докторантурі за названими спеціальностями, а крім того, за спеціальностями філософія та математика. Бізнесова школа, що тепер є складовою частиною ЦЄУ, дозволяє отримати ступінь магістра з управління бізнесом (МВА).

→  www.ceu.hu

→  www.ceu-budapest.edu


Академічна програма для студентів університетів другого року навчання
Однорічна програма стипендій, яка передбачає навчання в одному з університетів США в галузі гуманітарних та соціальних наук а також економіки. . Після повернення в Україну протягом першого року студент виконує проект на будь-яку суспільно важливу тему. Участь можуть взяти студенти, які навчаються на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей , а також добре володіють англійською.

→   www.soros.org/grants


Оксфордський університет
Річні стипендії на навчання та тримісячна стипендія на проведення досліджень в Оксфордському університеті, призначені для молодих науковців, які бажають збагатити досвідом, здобутим під час навчання у Великій Британії, вищу освіту на батьківщині, та які демонструють не тільки високі академічні показники, але й потенціал для того, щоб стати лідерами та впливати на формування громадської думки в своїй країні. Підтримується вивчення гуманітарних та суспільних наук, екології та охорони здоров’я.
→   www.admin.ox.ac.uk

→   www.soros.org/grantsЗагальна програма додаткових грантів на дослідження:
Дана програма має на меті сприяння аспірантам, що працюють у галузі гуманітарних або суспільних наук, в проведенні досліджень, кінцевою метою яких є здобуття наукового ступеня кандидата/доктора наук в одному з ліцензованих університетів Західної Європи, Азії, Австралії та Північної Америки.
Грант надається на один рік та розрахований на покриття витрат в одній з наступних категорій:

  • не більше, ніж 50 відсотків плати за навчання
  • витрати на проживання
  • витрати на проїзд, придбання навчальних матеріалів та медичне страхування


Тільки ті особи, що мають документальне підтвердження інших джерел фінансування, можуть отримати грант.

→   www.soros.org/grants

 


Гранти для випускників програм Інституту Відкритого Суспільства:
До участі запрошуються випускники мережевих програм Інституту Відкритого Суспільства (ІВС) таких, як стипендії англійських університетів, „Соросівська програма додаткових грантів”, „Загальна програма додаткових грантів” та ін. Тема досліджень має бути пов’язана з місією ІВС, що полягає у підтримці освітніх, соціальних, політичних та правових реформ, а також в заохоченні альтернативних підходів до вирішення спірних питань. Кошти надаються на створення діючої мережі та асоціації випускників мережевих програм, на започаткування обговорення соціальних і політичних проблем регіонів, на підтримку громадських організацій та підвищення ролі недержавного сектора та ін. Випускники програм мають відігравати провідну роль у виконанні запропонованих проектів.

→   www.soros.org/grantsСайт створено при підтримці Відділу освіти та культури Посольства США в Україні

© 2022.