Нашi партнери

Ccloan

 TOEFL, GRE, GMAT, SAT, ACT.

ACT (AMERICAN COLLEGE TESTING ASSESSMENT)
1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ТЕСТУ
АСТ - один з найбільш розповсюджених тестів, необхідний для вступу до університетів і коледжів США, Канади й інших країн для навчання по програмі переддипломної (Undergraduate) освіти, що веде до одержання ступеня бакалавра (Васhеlоr's Degree). Тест призначений для того, щоб університети і коледжі могли спрогнозувати академічну успішність студента-першокурсника й оцінити здатності абітурієнта для продовження освіти за одним загальним критерієм. Він компенсує невизначеність оцінок різних середніх шкіл, тому що школи розрізняються як за рівнем викладання, так і за використовуваною методикою. Результати тесту приймаються всіма університетами і коледжами США і Канади.

2. СТРУКТУРА ТЕСТУ АСТ.
Тест АСТ складається з чотирьох окремих тестів, кожний з який вимірює академічні знання з основних дисциплін курсу середньої школи: англійська мова, математика, читання і природничі науки.
АНГЛІЙСЬКА МОВА
На цю секцію виділено 45 хвилин, для того щоб прочитати п'ять текстів і відповісти на 75 питань з декількома варіантами відповідей - у середньому по 15 питань на один текст.
Секція англійської мови спроектована для того, щоб оцінити ваші здібності редагування даного уривка тексту за умов стандартної англійської мови.
Типи питань, що зустрічаються в секції, розділяються на дві категорії:

 • Usage/Mechanics (пунктуація, граматика і правильне використання речення, структура речення)
 • Rhetorical Skills (стратегія написання, організація написання, стиль)
 • Закінчивши секцію ви одержите загальний бал за 75 питань, а також два проміжних бали, які базуються на правильності відповідей. Тест АСТ не вимагає від вас запам'ятовування змісту тексту. Питання розташовані поруч з текстом, для зручності і швидкого знаходження відповідного фрагменту та надання правильної відповіді.

  МАТЕМАТИКА
  Математична секція тесту потребує від вас відповісти на 60 питань з декількома варіантами відповідей за 60 хвилин. Рівень знань, необхідний для успішної здачі тесту, відповідає вимогам середньої школи.
  Тест складається з питань, ров'язання яких вимагають логічних навичок. Більшість питань є однорідними, хоча іноді зустрічаються серії питань на основі однієї задачі. Знання найпростіших формул і підрахунків є великим плюсом для вирішення проблем. Знання ускладнених формул і підрахунків звичайно не вимагаються.
  Використання калькуляторів під час розв'язання задач цієї секції дозволено. За результатами математичної секції надається чотири типи балів: загальний бал на основі відповідей на 60 питань, бали за 24 питання з Pre- Algebra/Elementary Algebra, бали за 18 питань з Intermediate Algebra/Coordinate Geometry, бали за 18 питань з Plane Geometry/Trigonometry.

  ЧИТАННЯ
  Тест з читання складається з 40 питань, на вирішення яких вам надається 35 хвилин. Вам необхідно прочитати кілька текстів і відповісти на питання до них. Питання можуть перевіряти розуміння того, що прямо зазначено в тексті, або уміння робити висновки, порівняння й узагальнення з наведеного матеріалу.
  Тест складається з чотирьох текстів, рівень складності яких відповідає тому рівню розуміння, який вимагається від майбутнього студента для успішного оволодіння навчальним друкованим матеріалом.
  Зазвичай теми текстів стосуються гуманітарного матеріалу, соціології, прози і природознавства. Перед кожним текстом дається інформація про його тему (наприклад: Prose Fiction), ім'я автора і короткі замітки, що допоможуть зрозуміти зміст тексту. Після кожного тексту йдуть питання з декількома варіантами відповідей.
  За результатами тесту з читання визначається три типи балів: загальний бал (40 питань), бал за розділ Social Studies/Sciences reading skills (20 питань) і бали з Arts/Literature reading skills (20 питань).

  ПРИРОДОЗНАВСТВО
  У цьому тесті вам потрібно буде відповісти на 40 питань за 35 хвилин.
  Тест складається із сімох розділів з науковою інформацією, за кожним з розділів ідуть питання з декількома варіантами відповідей. Завдання даються в трьох форматах: схематична інформація (графіки, таблиці, схематичні дані), дослідницькі узагальнення (опис декількох експериментів, пов'язаних між собою), конфліктні точки зору (виклад декількох гіпотез чи точок зору, що вступають у конфлікт одна з одною). Питання вимагають від вас розуміти основні положення і концепції наведеної інформації, виявляти критичний підхід до зв'язків між даною інформацією і побудованими на її підставі висновками і гіпотезами, робити висновки і пророкувати можливий розвиток подій.
  Користуватися калькулятором у секції Природознавство заборонено. За результатами тесту надається загальний бал, заснований на кількості правильних відповідей на 40 питань.

  3. РІЗНИЦЯ МІЖ АСТ ТА SAT.
  Одна з найбільш вагомих причин, чому варто серйозно розглянути перспективу складання тесту АСТ, -це те, що він може замінити декілька тестів SAT. Деякі університети (Boston College, Duke і ін.) не вимагають від вас складання SAT II, якщо ви маєте АСТ. Проте треба зазначити, що ці умови варіюються від університету до університету. Є школи, що вимагають SAT II незалежно від балів з АСТ чи SAT I. Традиційно тест ACT був потрібен коледжам й університетам у північно-західному регіоні США, у той час як тест SAT -у північно-східному і західному регіонах.
  Приймальна комісія і викладачі часто описують різницю між ACT і SAT таким чином:
  ACT є тестом змістовним, у той час як SAT перевіряє логічне і математичне мислення. Ця відмінність є однією з причин чому викладачі віддають перевагу ACT - вони вважають, що ACT ближче до перевірки реально вивченого обов'язкового шкільного матеріалу. ACT і SAT розглядають різні якості. Здача кожного й оцінка результатів допомагає зрозуміти, яким типом мисленням ви володієте.

  Ось деякі відмінності, що роблять ці два тести такими несхожими:

 • Вимоги до словникового запасу в тесті SAT значно вищі, ніж у ACT
 • Тест SAT не цілком складається з питань з декількома варіантами відповідей, іноді студентам замість простого вибору одного з варіантів доводиться розписувати і пояснювати свою відповідь
 • У тесті SAT є покарання за вгадування, у ACT такого не існує.

 • Зростання популярності ACT дає студентам стратегічну перевагу.
  В залежності від ваших особистих переваг або слабкостей, ви можете одержати значно вищий результат з одного тесту, ніж з іншого. Як результат, багато студентів розглядають можливість складання як SAT, так і ACT для визначення того, який тест дає кращий результат.

  4. ДЕ МОЖНА СКЛАСТИ ACT ?
  Починаючи з жовтня 1999 року, тест АСТ можна скласти в єдиному в Україні сертифікованому тест-центрі. Адреса: Україна, м. Дніпропетровськ, 49000, пр. К. Маркса, 60, офіс №75. Телефон для довідок (056) 744-62-42.
  Тут же ви зможете зареєструватися на АСТ, одержати безкоштовно офіційний реєстраційний бюлетень тесту.  Сайт створено при підтримці Відділу освіти та культури Посольства США в Україні

  © 2022.