Нашi партнери

Ccloan

 TOEFL, GRE, GMAT, SAT, ACT.

GMAT (GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION TEST)



1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
GMAT являє собою загальноосвітній тест, що виявляє математичні, вербальні й аналітичні здібності кандидатів у бізнес-школи. Тест проводиться англійською мовою і, відповідно, вимагає дуже гарного рівня володіння нею. GMAT був створений з метою допомогти бізнес-школам оцінювати рівень знань і підготовки абітурієнтів.
Більше ніж 850 бізнес-шкіл вимагають від своїх абітурієнтів обов'язкового надання результатів цього тесту. За бажанням, GMAT можна складати не більше п'яти разів на дванадцять місяців і не частіше, ніж раз на місяць. В оплату за іспит входить направлення результатів тесту в будь-які 5 бізнес-шкіл. Інформування більшої кількості шкіл про ваші тестові результати буде вимагати додаткової оплати. Назви 5 бізнес-шкіл зазначаються під час тесту, інформацію про інші школи, що вас цікавлять, варто відправти факсом до ETS (Educational Testing Service). У випадку, коли результат першого складання вас не задовільнив, і ви бажаєте його поліпшити, пам'ятайте: школи одержуютьрезультати трьох останніх тестів. Різні школи дотримуються різної політики у виборі результатів для розгляду: одні розглядають останні результати, інші - кращі результати (таких більшість), треті -середній бал. Звичайно бізнес- школи надають інформацію про середній бал прийнятих студентів. Згідно з даними журналу "U.S. News and World Report", середній бал GMAT у кращих бізнес-школах такий: Stanford - 722, Chicago - 695, MIT - 690, Harvard - 689, Northwestern - 685, Wharton - 685, Darden - 685, Yale - 682, Michigan - 672, Texas - 660, Rochester - 637.

Тест GMAT підготовлений Educational Test Service (ETS) разом з Graduate Management Admission Council (GMAC). ETS постійно проводить дослідження, спрямовані на поліпшення тесту. Розробкою основних принципів, стандартів і методики проведення тесту для бізнес-шкіл, а також наданням випускникам усієї необхідної інформації про вступ займається GMAC. До складу GMAC входять представники більш ніж 100 бізнес-шкіл.

1.1. ЧИ Є GMAT ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ВСІХ БІЗНЕС-ШКІЛ?

Приблизно в 850-ти бізнес-школах світу для вступу необхідно складати GMAT. Ще близько 450 шкіл розглядають (але не вимагають) результати GMAT при подачі документів.
2. СТРУКТУРА ТЕСТУ GMAT CAT (COMPUTER ADAPTIVE TEST)

Тест GMAT є computer-adaptive, що не тільки означає, що проводиться він за допомогою комп'ютера, але ще і те, що комп'ютер дійсно пристосовується під рівень ваших знань.
Перше питання кожної із секцій GMAT є питанням середньої складності. Тобто, за статистикою, приблизно половина абітурієнтів дають відповідь на нього правильно. Вибір наступного питання визначається вашими відповідями на попередні питання. Якщо на попередній питання була дана правильна відповідь, то наступне питання буде складніше, якщо неправильне, то простіше. Ви повинні відповідати на питання в тому порядку, у якому вони з'являються на екрані. Повертатися до питань чи змінювати відповіді не можна.

Частина тесту Кількість запитань Час виконання в хвилинах
Аналітичне письмо: аналіз поданої теми
Analitical Writing: Analysis of an issue
1 тема (есе) 30
Аналітичне письмо: аналіз поданого аргументу
Analitical Writing(AW): Analysis of an Argument
1 тема (есе) 30
Кількісна (вирішення проблеми та обгрунтування даних)
Quantitative (Problem Solving & Data Sufficiency)
37 75
Вербальна (читання, критичне мислення та коректура речень)
Verbal (Reading Comprehension, Critical Reasoning & Sentence Correction)
41 75


2.1. ЯК ОБИРАЮТЬСЯ ТЕМИ ДЛЯ ЕСЕ?

Комп'ютер довільно обере два запитання з 280 можливих (всього 140 питань у кожній із секцій - Analysis of an Issue та Analysis of an Argument). ETS опублікувала всі 280 питань на сайті http://www.gmac.com.


2.2. ЯК ОЦІНЮЮТЬСЯ ВАШІ ЕСЕ?

Оцінку вашим відповідям дають викладачі коледжів і університетів, більшість з яких спеціалізуються в англійській мові. Issue essay буде оцінювати один викладач, а Argument essay - інший. Ваші роботи будуть оцінюватися за чотирма критеріями:
 • Зміст (здатність наводити переконливі аргументи і робити обґрунтовані висновки на основі логіки і наведених фактів)
 • Форма (здатність викладати свої думки зв'язно, чітко і логічно правильно)
 • Мова (знання англійської мови: стиль мови, використання слів і словниковий запас)
 • Граматика (знання правил Standard Written English, включаючи граматику і синтаксис, тобто уміння правильно побудувати речення)
 • .

  Викладачі оцінюють ваші есе незалежно один від одного. На підставі вищевикладених критеріїв кожен викладач поставить вам оцінку від 0 до 6 балів. Критерії, використовувані викладачами, розроблені ETS. А ваша оцінка буде являти собою середнє арифметичне двох балів, отриманих за кожне есе. Якщо виходить дробове число (наприклад, 4.1 чи 4.4), то воно округляється.
  Кожне ваше есе буде оцінюватися і комп'ютером (програма E-rater), включаючи граматичну перевірку, синтаксис, стиль мови, діалект, орфографію і пунктуацію - усе, крім змісту. Якщо різниця між оцінкою викладачів і оцінкою, зробленою комп'ютером, буде більша одного бала, то ваше есе буде перевірене ще раз іншим викладачем, і остаточна оцінка буде середнім арифметичним оцінок, зроблених усіма викладачами.

  5.2.3. КІЛЬКІСНА СЕКЦІЯ (75 ХВИЛИН)

  Метою даної секції є перевірка ваших математичних здібностей при розв'язанні арифметичних, алгебраїчних задач, а також ваші здібності розуміти й інтерпретувати графічні дані. Ця секція містить у собі такі теми:

 • арифметичні операції (arithmetical operations),
 • числові прямі і розташування чисел у порядку зростання (the number line and ordering),
 • цілі числа, множники і кратні числа (integers, factors and multiples),
 • десяткові числа, відсотки і пропорції (decimals, percentages, and ratios),
 • ступені і квадратні корені (exponents and square roots),
 • середнє арифметичне, медіана, інтервал значень і середньоквадратичне відхилення (arithmetic mean, median, range, and standard deviation),
 • операції зі змінними (operations on variables),
 • алгебраїчні рівняння (algebraic equations),
 • алгебраїчні нерівності (algebraic inequalities),
 • геометрія (включаючи координатну геометрію) - geometry (including coordinate geometry).


 • Дана секція містить завдання двох типів - Problem Solving і Data Sufficiency.
  На Problem Solving відведено 23-24 питання. У цьому завданні ви повинні вибрати правильну відповідь з 5 можливих, розв'язавши рівняння. На Data Sufficiency припадає 13-14 питань. В кожній задачі Data Sufficiency міститься питання і дві відповіді (під номером 1 і 2). Ви повинні проаналізувати обидві відповіді, щоб визначити, чи досить цих даних для відповіді на питання.
  Задачі обох видів подаються у змішаному порядку. Перед тим, як почати виконання математичної секції на вашому екрані з'являться інструкції, які ви зможете прочитати в будь-який час, ще раз звернувшись до функції HELP. (Увага: час, відведений на математичну секцію, почне відраховуватися з того моменту, як з'явиться інструкція, тому як найшвидше приступайте до запитань).

  5.2.4. ВЕРБАЛЬНА СЕКЦІЯ (75 ХВИЛИН)

  Вербальна секція містить питання трьох типів:
  Sentence correction (Виправлення помилок у реченнях) 14-15 питань. У цій секції перевіряється ваше володіння англійською мовою, зокрема граматика, стиль мови і синтаксис у рамках стандартної письмової англійської мови.
  Reading Comprehension (Розуміння прочитаного тексту) 12-13 питань. У цій секції перевіряється ваше уміння уважно прочитати текст, визначити взаємозв'язок між прочитаними уривками і зробити правильні висновкина основі прочитаного. Питання представлені у вигляді чотирьох окремих блоків (по 3 чи 4 питання вкожному). Усі питання одного блоку стосуються окремої частини тексту.
  Тексти для тесту GMAT, як правило, беруть з різних галузей науки, культури, філософії і юриспруденції.
  Critical Reasoning - 14-15 питань.
  У цій секції перевіряється ваше вміння зрозуміти, осмислити проблему і навести логічно обґрунтовані висновки з приводу запропонованої проблеми.
  Питання даних трьох типів зазвичай подаються в тесті в змішаному порядку. (Увага: час, відведений на вербальну секцію, почне відраховуватися з того моменту, як з'явиться інструкція.
  Комп'ютерний тест GMAT CAT(Computer Adaptive Test) передбачає дві короткі (до 5 хвилин) перерви.

  3. GMAT CAT - ОСОБЛИВОСТІ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНОЇ ВЕРСІЇ ТЕСТУ

  Система тестування задумана таким чином, що комп'ютер адаптується під рівень знань конкретного test-taker.
  Питання комп'ютер вибирає з величезного запасу.
  Причому, якщо ви правильно відповідаєте на запитання, то наступне буде складнішим, якщо ваша відповідь невірна, то наступне питання буде легшим. А починається GMAT з питання середньої складності.
  Що стосується двох есе в розділі Analytical Writing, то тут комп'ютер не адаптується під рівень знань абітурієнта,а просто вибирає навмання будь-яку тему. Мимоволі виникає питання: як відбувається оцінювання знань, коли кожна людина виконує свій варіант тесту? Треба відзначити, що питання оцінюються по-різному в залежності від ступеня складності. Оцінки в кількісній (Quantitative) і вербальної (Verbal) секціях базуються на трьох факторах:

 • Кількість питань, на які ви дали правильну відповідь
 • Рівень складності питань, на які ви відповіли правильно.
 • Тип питань, на які були дані правильні відповіді, і навички потрібні для того, щоб правильно відповісти на дані запитання.

 • Таким чином, може вийти, що один студент, відповівши на меншу кількість питань, ніж інший, набере в результаті більше балів (тому що його питання будуть більш складними і вимагатимуть більше часу на відповідь).

  У випадку, коли обидва студента дадуть правильну відповідь на рівну кількість однакових за складністю питань, більше балів отримає той, чиї відповіді рівномірно розподілені по всіх секціях GMAT.

  4. ЧОТИРИ ШКАЛИ ОЦІНОК GMAT CAT

  Ваші бали складуть чотири шкали оцінок:
  1. Кількісна секція (від 0 до 60 балів)
  2. Вербальна секція (від 0 до 60 балів)
  3. Загальний бал за виконані завдання (від 200 до 800 балів)
  4. Analytical Writing від 0 до 6 балів)
  Загальний бал підраховується за особливою шкалою на основі оцінок за кількісну і вербальну секції. Після двох секцій Analytical Writing ви одержуєте також загальний бал.

  Ваша оцінка за тест має також відсоткову відповідність.
  Ви маєте змогу набрати від 0 до 99%. Таким чином, ви матимете можливість побачити, наскільки успішно ви склали тест у порівнянні з іншими претендентами останніх трьох років. Наприклад, якщо у вас 70%, то це значить, що ви склали тест краще, ніж 70% студентів, але гірше ніж 30 %.
  5. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ

  Відразу ж після виконання тесту ви можете довідатися, скільки балів ви одержали за кількісну і вербальну секції, а також ваш загальний бал.
  Однак майте на увазі, оголошені результати анулювати вже неможливо. Після того, як буде перевірена секція AW, організація ETS (Educational Testing Service) , що контролює проведення міжнародних іспитів, надійшле вам результат, тобто всі чотири шкали оцінок та їхнє відсоткове вираження. Це відбудеться за два тижні після дати проведення тесту. Одночасно ETS безкоштовно надсилає результати тесту до п'яти обраних вами шкіл.

  5.1. ЯК БІЗНЕС-ШКОЛИ ОЦІНЮЮТЬ БАЛИ GMAT?

  ETS надсилає до бізнес-школи результати трьох останніх спроб складання тесту GMAT. Потім у більшості шкіл підраховується середній бал трьох надісланих результатів: окремо за кількісну секцію, окремо за вербальну, загальний бал і секцію AW.
  Деякі бізнес-школи відразу відкидають найнижчий бал за будь-яку секцію, тому що, на їхню думку, він не є достовірним. Інші школи розглядають тільки вищі бали кожної з трьох спроб.

  6. РЕЄСТРАЦІЯ НА ТЕСТ GMAТ.

  Комп'ютеризований варіант іспиту GMAT складається тільки в офіційному центрі тестування, що знаходиться в Києві за адресою: м.Київ, Печерський узвіз,3, кім.604 (6-й поверх)- ст..метро "Кловська", тел.(044) 234-0592,
  Електронна пошта: .

  Але призначає дату тестування і видає реєстраційний номер тільки Регіональний реєстраційний центр (CBT Regional Registration Center): PTC Registrations Europe, PO Box 2024; 8203 AA Lelystad, the Netherlands, Тел.:+31-320-239-540; Факс: +31-320-239-541; e-mail:

  Зареєструватися на тест можна трьома способами: за телефоном, факсом або поштою. При реєстрації за телефоном оплата відбувається за допомогою кредитних карт Visa, MasterCard, American Express. Для реєстрації необхідно зателефонувати до регіонального центру реєстрації RRC (розташованого у Нідерландах) не пізніше, ніж за три дні до передбачуваного дня тестування і повідомити інформацію про себе, попередньо внесену в International Test Scheduling Form (яку можна знайти в середині Інформаційного бюлетеня: http://www.gmaс.org). Після цього по телефону Вам буде надано ваш ідентифікаційний номер, дата і час іспиту, адреса центру тестування. При реєстрації за телефоном International Test Scheduling Form відправляти факсом чи поштою в RRC не потрібно.
  При реєстрації факсом оплата відбувається за допомогою кредитних карток (Visa, MasterCard, American Express). Для реєстрації необхідно відправити по факсу заповнену International Test Scheduling Form і інформацію про кредитну картку в RRC не пізніше, ніж за 7 днів до передбачуваної дати тестування. Ідентифікаційний номер, дата і час іспиту, адреса центру тестування будуть надіслані вам факсом чи поштою. При реєстрації поштою оплата відбувається за допомогою чека, грошового переказу або за допомогою кредитних карток (Visa, MasterCard, American Express).При заповненні Test Scheduling Form зазначається бажана дата тестування, номер центру тестування і назва міста, у якому цей центр розташований. Заповнена International Test Scheduling Form і оплачений чек відправляються поштою до RRC. Форма повинна бути отримана не пізніше, ніж за 3 тижні до бажаної дати тестування Ідентифікаційний номер, дата і час іспиту, адреса центру тестування будуть надіслані вам факсом чи поштою.

  6.1. ЯК АНУЛЮВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ?

 • Під час тесту: У будь-який момент ви можете вийти з програми GMAT CAT. У цьому випадку результати не будуть відіслані в жодну зі шкіл ;
 • Після закінчення тесту:Відразу ж після складання тесту ви зможете анулювати результати, але в такому випадку ви не дізнаєтеся, скільки балів набрали. Не обираючи опцію unofficial score report, ви можете відмовитися від результатів у будь-який час протягом тижня. (Додаткову інформацію ви знайдете в GMAT Bulletin).
 • Бізнес-школи одержують інформацію про анулювання результатів тесту, але не самі результати, і не розглядають цю інформацію негативно. Пам'ятайте, ви не зможете скасувати результати тесту частково (наприклад за яку-небудь одну секцію GMAT). У тому випадку, якщо ви вирішили припинити складання тесту, гроші повернуті не будуть.

  7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО GMAT.
  Найповнішу інформацію про тест можна одержати на офіційному сайті GMAТ http://www.gmaс.org.


  Сайт створено при підтримці Відділу освіти та культури Посольства США в Україні

  © 2022.