Нашi партнери

Ccloan

 TOEFL, GRE, GMAT, SAT, ACT.

SAT (SCHOLASTIC APTITUDE TEST)

SAT- Scholastic Aptitude Test - широко відомий у США тест готовності до навчання у вищій школі, за своїми функціями близький до Єдиного державного іспиту (College entrance examination) Перші версії цього тесту розроблені ще в 20-і рр. минулого століття для того, щоб дати коледжам можливість порівняти досягнення випускників різних шкіл, програми і система оцінок у яких істотно розрізняються. Тест SAT-I (Reasoning test - тест на мислення)складається з двох частин: тест вимірює рівень володіння мовою і математичні здібності. Завдання в тесті переважно з варіантами відповідей. У SAT-I групи питань, що визначають рівень володіння мовою, чергуються з питаннями, що визначають математичні здібності. Загалом в тесті сім секцій з 10-30 завдань: три вербальні, три математичні й одна експериментальна, котра може бути або вербальною або математичною. Вербальні секції перевіряють словниковий запас, уміння міркувати і розуміння прочитаного матеріалу. Математичні секції складаються з задач, що вимагають елементарних знань з арифметики, алгебри і геометрії. Пропонуються три типи питань, що визначають рівень вербальних здібностей: 1) завершення речення словом або сполученням слів, що за змістом і граматикою найкраще узгоджуються з контекстом, 2) виявлення аналогій, наводиться декілька "навчальних зразків" пар слів, між складовими такої пари слів є визначений логічний зв'язок, потім дається окреме слово, для якого зі списку потрібно вибрати і пару, що знаходиться з цим словом у тих же відносинах, що й слова у "навчальному зразку", 3) розуміння тексту, кожна секція, що відноситься до вербальних здібностей, містить у собі один чи два тексти, з яких випливає від шести до тринадцяти запитань; вони стосуються головної ідеї тексту, деталей, ставлення автора до проблеми, логіки і способу викладу, висновків і значень окремих слів.

2. СТРУКТУРА SAT I

Частина тесту Кількість запитань Час виконання в хвилинах
Вербальна частина (доповнення речень) Verbal Section (Sentence Completions) 19 30
Вербальна частина (аналогії) Verbal Section (Analogies) 19 30
Вербальна частина (критичне читання) Verbal Section (Critical Reading) 40 15
Математична частина (вибір з 5 поданих відповідей)
Math Section (Five-Choice)
35 30
Математична частина (кількісні порівняння)
Math Section (Quantitative Comparisons)
15 30
Математична частина (самостійні відповіді студента)
Math section (Student-Produced Responses)
10 15
Вирівнювальна частина
Equating section
Вербальна або мате- матична (не оціню-ється)
Verbal or Math (Non-Scored)
30


Результати іспиту SAT-I визначаються за табличною шкалою від 200 до 800 балів одночасно для математичної і вербальної секцій.
Середній бал, що вважається прийнятним для більшості шкіл, є 500-600. У відповідності зі статистикою від College Board (організації, що адмініструє даний екзамен), за останні кілька років, менше ніж 20 відсотків від усіх осіб що складали іспит набрали у математичній секції 600 балів або більше. Менше 10 відсотків, що здавали тест, набрали 600 балів чи більше у вербальній секції. Дослідження показали, що найкращі результати на тесті показують учні, які спеціалізувалися у своїх школах на таких дисциплінах, як англійська мова, математика, природничі науки і соціальні науки.
Крім того, усупереч поширеній думці, для того щоб набрати прекрасний результат тесту, не обов'язково відповідати на всі питання без помилок. В даному тесті, ви могли відповісти неправильно на 4 питання з 78 у вербальній секції і на одне з 60 у математичній і одержати максимальний бал. При цьому, це зовсім не означає, що тисячі студентів одержують максимальний бал 1600. Підрахунок процентного співвідношення результатів тесту ведеться таким чином, що не більше 0.07 відсотків усіх студентів, що складають тест за рік, можуть набрати максимальний бал.

3. SAT II ОГЛЯД ТЕСТУ
SAT-II (Subject test -Тест з предмету) розрахований на одну годину, більшість питань з варіантами відповідей. Тест визначає рівень знання з окремого предмету. Багато коледжів вимагають складання тесту з одного чи декількох предметів.
Усього існує 20 тестів з різних дисциплін.
Виключення в тривалості і типах питань складає лише тест з письма, що має додаткову 20 хвилинну секцію для написання короткого есе.
Як і SAT I, тест SAT II оцінюється за таблицею балів від 200 до 800. Сума в 600 балів вважається дуже гарним результатом. Не забувайте також, що бал з SAT II - це лише одна частина інформації, що буде враховуватися при розгляді вашої кандидатури. На остаточне рішення про ваш прийом будуть впливати такі фактори, як шкільні оцінки, результат тесту SAT I, рекомендаційні листи, твори, тощо. Таким чином, навіть якщо ви не набрали бал, про який мріяли, це не означає, що ваш пакет документів буде автоматично відкинутий коледжем.

4.ЯК НАЙШВИДШЕ ДОВІДАТИСЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ?

Організація "College Board", що адмініструє іспит SAT, підтримує спеціальну службу "Score Choice", за допомогою якої ви зможете довідатися про результати тестів. Якщо ви незадоволені своїм балом, ви вправі не відсилати його до коледжів. Якщо ви все ж вирішите надіслати свій бал, то у майбутньому його буде неможливо відкликати. Також, якщо ви використовуєте службу "Score Choice", то втрачаєте право надіслати ваші бали до коледжів безкоштовно (послуга, що включається до вартості тесту).


Сайт створено при підтримці Відділу освіти та культури Посольства США в Україні

© 2022.